Rhiannon Williams

Cefais brofiad hyfryd yn dilyn cwrs ffitrwydd ‘Fit in Feb’ gan Rebecca arlein. Roedd llawer o gefnogaeth gan Becca ac aelodau eraill y grwp, ac roeddwn yn gallu gweithio’r ymarferion i fewn i fy nyddiau prysur fel mam i ddwy o ferched ifanc. Diolch o galon!